Moxnes, A. R. «Refleksjon I barnehagelærerutdanningen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 12, oktober 2016, doi:10.7577/nbf.1563.