Sopanen, P. «Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2868.