Råde, A. P. «Vilka Kompetenser Beskriver förskollärarstudenter Att De erhåller Genom Examensarbetet?». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, februar 2019, doi:10.7577/nbf.2900.