Husted, M., og T. Frøkjær. «Natur Og bæredygtighed I Daginstitutionen – pædagogik for bæredygtighed I Praksis». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, november 2019, doi:10.7577/nbf.3229.