Lafton, T., og A. Furu. «Studenters læringsutbytte I barnehagelærerutdanningen – En Problematisering Av erfaringslæringens Plass». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.3428.