Ackesjö, Helena. «Den Komplexa väven Att Organisera för Barns övergångar till Och från förskoleklass». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 11 (september 25, 2015). åpnet februar 25, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1323.