Moxnes, Anna Rigmor. «Refleksjon I barnehagelærerutdanningen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 12 (oktober 31, 2016). åpnet januar 23, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1563.