Essahli Vik, Nassira. «Språkkartlegging Av flerspråklige Barn I Barnehagen - Fra Kontrovers Til Kompromiss?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 14 (juli 10, 2017). åpnet mai 13, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1734.