Nome, Dag Øystein. «De Yngste Barna Og Tingene Deres – En ANT-Analyse Av Lek I småbarnsavdelinger». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 14 (mars 29, 2017). åpnet april 12, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1800.