Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. «Jeg Er En sånn Hverdagspedagog! Barnehagestyreres Profesjonelle Handlingsrom for å Styrke barnehagelæreres Anvendelse Av fagspråk». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 14 (juli 3, 2017). åpnet april 12, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1811.