Sopanen, Pauliina. «Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (juni 27, 2019). åpnet februar 25, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/2868.