Aadland, Eli Kristin, Asle Holthe, Hege Wergedahl, og Eldbjørg Fossgard. «Fysiske Faktorers Betydning for Mattilbudet I Barnehagene - En Casestudie». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 8 (desember 30, 2014). åpnet april 12, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/772.