1.
Ackesjö H. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass. NBF [Internett]. 25. september 2015 [sitert 1. mars 2021];11. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1323