1.
Moxnes AR. Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. NBF [Internett]. 31. oktober 2016 [sitert 23. januar 2021];12. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1563