1.
Nome D Øystein. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. NBF [Internett]. 29. mars 2017 [sitert 12. april 2021];14. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/1800