1.
Lafton T, Furu A. Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. NBF [Internett]. 24. juni 2019 [sitert 3. mars 2021];18(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/3428