Virkelighetsnære oppdrag i Kunst og håndverk

en analyse av kompetansemålene i LK20

Författare

  • Janne Heggvoll Høgskulen i Volda
  • Eva Lutnæs

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4494

Abstract

Høsten 2020 ble det innført en ny læreplan for den norske grunnskolen. Læreplanen i hvert fag innledes med en beskrivelse av fagets relevans for den enkelte elev, samfunn- og arbeidsliv. I beskrivelsen av relevansen ved grunnskolefaget Kunst og håndverk forpliktes lærerne til å etablere samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv for å knytte elevenes skapende arbeid til aktuelle problemstillinger. Kravet om samarbeid spiller opp mot et sentralt prinsipp innen entreprenøriell didaktikk: det å koble elevenes aktiviteter til livet og samfunnet utenfor skolen. I denne artikkelen forfølges virkelighetsnære oppdrag som strategi for læring gjennom en analyse av de 41 kompetansemålene for grunnskolefaget Kunst og håndverk. Analysen følger de fire fasene i metoden systematisk tekstkondensering: helhetsinntrykk, meningsbærende enheter, kondensering, sammenfatning. Fundamentet for virkelighetsnære oppdrag finner vi i 12 av kompetansemålene – de berører samfunnsaktuelle problemstillinger. De andre kompetansemålene gir elevene fagspesifikke verktøy for å arbeide med virkelighetsnære oppdrag. De virkelighetsnære oppdragene kan i tråd med retningen ”gjennom” entreprenørskap posisjoneres som verktøy for å utvikle kompetanse innen fag. Samtidig kan koblingen mellom fagspesifikt innhold og virkelighetsnære oppdrag gjøre at elevene får øye på verdien i faget for samfunnet og for deres egne liv. I analysens siste fase skisserer vi virkelighetsnære oppdrag for ulike trinn for å konkretisere handlingsrommet i kompetansemålene for aktører i fagfeltet.

Keywords: Entreprenøriell didaktikk, virkelighetsnære oppdrag, grunnskolefaget Kunst og håndverk, samfunnsaktuelle problemstillinger, læreplananalyse.

Downloads

Publicerad

2022-06-16

Referera så här

Heggvoll, J., & Lutnæs, E. (2022). Virkelighetsnære oppdrag i Kunst og håndverk: en analyse av kompetansemålene i LK20. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 29(1), 28–44. https://doi.org/10.7577/TechneA.4494

Nummer

Sektion

Artiklar