Tidsskriftet

Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) er et tverrvitenskapelig, åpen tilgangs-tidsskrift (open access) som utgis av Det Nordiske Administrative Forbund (NAF). Tidsskriftet har sterke røtter. Det har blitt utgitt siden 1920 og er det eldste tverrvitenskapelige tidsskriftet i Norden. 

Som vitenskapelig tidsskrift er formålet å forene eksperter i den offentlige forvaltningen og vitenskapsfolk som forsker på offentlig forvaltning. Tverrvitenskap er tidsskriftets tradisjonelle strategi. Dette innebærer at synsvinkelen på forvaltningen kan være rettslig, økonomisk, forvaltningsvitenskaplig/organisasjonsfaglig eller statsvitenskapelig. Særlig ønskelig er sammenligninger av nordisk administrativ praksis og tilrettelegging for diskusjon, dels på grunnlag av vitenskapelige artikler, og at forvaltningseksperter deltar i ordskiftet. 

Tidsskrifter forener de nordiske avdelingene og formidler også om deres virksomhet og om aktuelle administrative hendelser i de nordiske landene. 

Tidsskriftet kommer vanligvis ut med tre numre årlig. Tidsskriftet publiserer artikler på de skandinaviske språkene dansk, norsk og svensk.  Forfattere som ikke taler skandinaviske språk, kan publisere sine artikler på engelsk.

NAT tar gjerne imot oversikter, kommentarer, bokomtaler og vitenskapelige artikler som tar opp disse temaene. Det er også ønskelig med innlegg om vitenskapelige artikler i kommentarartikler. Alle vitenskaplige artikler går gjennom en anonym fagfellevurdering.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet godtar de følgende vilkårene:

Forfattere beholder rettighetene og tillater samtidig tidsskriftet retten til først å publisere arbeidet med rettighetene gitt i Creative Commons Attribution 4.0 License (CC-BY 4.0) som tillater andre å dele arbeidet gitt at det opplyses om hvem som har forfattet arbeidet og at arbeidet først ble publisert i dette tidsskriftet.

Forfattere kan inngå inngå ytterligere kontraktsmessige avtaler for den ikke-eksklusive distribusjonen av tidsskriftets publiserte versjon av arbeidet (f.eks. legge det ut på institusjonens hjemmeside eller publisere det i en bok), med en opplysning om at arbeidet først ble publisert i dette tidsskriftet.

Digital bevaring i PKP Preservation Network

Tidsskriftet har registrert seg i PKP Preservation Network (PKP PN) som bruker LOCKSS-programmet for desentralisert distribuert digital bevaring. Dette sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftets innhold i tilfelle katastrofal svikt eller hvis tidsskriftet ikke lenger publiseres og fjernes fra nettet, så kan innholdet fortsatt gjøres tilgjengelig igjen av PKP PN.