Redaksjon

Tidsskriftets redaksjon 2020–2023:

Hovedredaktør: Professor Åge Johnsen, Handelshøyskolen, OsloMet – storbyuniversitetet: Epost: aage.johnsen@oslomet.no

Landredaktør Danmark: Professor Karsten Naundrup Olesen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Epost: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk

Landredaktør Finland: Professor Janne Salminen, Juridiska fakulteten, Åbo universitet. Epost: janne.salminen@utu.fi

Landredaktør Island: Adjunkt Hafsteinn Dan Kristjánsson, Háskoli Íslands. Epost: hdk@hi.is

Landredaktør Norge: Professor Dag Ingvar Jacobsen, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder. Epost: dag.i.jacobsen@uia.no

Landredaktør Sverige: Biträdande lektor Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Epost: marta.reuter@statsvet.su.se

Redaksjonssekretær:

Kristin Larsen, Universitetsbiblioteket, OsloMet – storbyuniversitetet. Epost: kristinl@oslomet.no

Tidligere hovedredaktører:

2018–2020: Professor Niina Mäntylä, Universitetet i Vaasa

2010–2018: Professor Eija Mäkinen, Universitetet i Vaasa

–2006: Professor Carsten Greve, Handelshøyskolen i København

Oppdatert 24.6.2021