Kontakt

Handelshøyskolen
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St Olavs plass
NO-0130 Oslo
Norge

Kontaktperson

Åge Johnsen
OsloMet - Storbyuniversitetet

Teknisk kontaktperson

Kristin Larsen