En kort, en lang: om høringsfristers udsving og rammerne for det lovforberedende arbejde

Forfattere

  • Morten Jarlbæk Pedersen Ph.D., Seniorrådgiver, EjendomDanmark

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4097

Emneord (Nøkkelord):

Lovkvalitet, høring, lovgivning, regulering, legitimitet

Sammendrag

Når danske ministerier forbereder nye regler, gør de i stor stil brug af høringssvar, hvor de beder eksperter og interessenter om at forholde sit til et udkast til f.eks. ny lovgivning. Dette sker både for at sikre den løbende dialog mellem beslutningstagerne og det omgivende samfund og for at sikre kvaliteten af de regler, der vedtages. Høringsinstitutionen bliver på den måde en kilde til både input- og output-legitimitet. Det er dog en forudsætning for, at dette system kan virke efter hensigten, at høringsfristerne er tilstrækkelig lange. I denne analyse af samtlige høringer tilgængelige via Høringsportalen – den officielle kanal for høringer i Danmark – vises det, at fristerne med tiden er blevet mærkbart længere. I nyere tid kan vi dog se en pludselig og bemærkelsesværdig bevægelse mod kortere frister. Dette gælder både generelt og på Skatteministeriets område, som undersøges nærmere. Denne udvikling diskuteres i artiklen, og der peges især på, at den politiske prioritering af høringsinstitutionen har afgørende betydning for systemet – og dermed også for høringsinstitutionens bidrag til det politiske systems samlede legitimitet.

Forfatterbiografi

Morten Jarlbæk Pedersen, Ph.D., Seniorrådgiver, EjendomDanmark

Morten Jarlbæk Pedersen er cand. scient. pol. og Ph.D. fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet på en afhandling om kilder til lovkvalitet i Danmark og EU. På nuværende tidspunkt er han ansat som seniorrådgiver i brancheforeningen EjendomDanmark. EjendomDanmark har ikke haft nogen indflydelse på indholdet af denne artikel.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler