Hjemmelsspørgsmål i sager om akutanbringelser af nyfødte

Forfattere

  • Bente Adolphsen Cand.jur. Bente Adolphsen, Seminarer.dk
  • Nicolaj Sivan Holst Lektor, cand.jur., ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Caroline Adolphsen Lektor, cand.jur., ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4100

Emneord (Nøkkelord):

akutanbringelse, nyfødt, tvang, serviceloven, hjemmelskrav

Sammendrag

Nærværende artikel indeholder en analyse af de danske regler om akutanbringelser af nyfødte børn og Ankestyrelsens praksis på området. Artiklen søger at bidrage med perspektiver til forståelsen af et komplekst sagsområde, hvor faglige vurderinger på et højt niveau er påkrævet, men hvor sagernes akutte karakter kan medføre, at sådanne vurderinger ikke kan foretages før efter afgørelsen er truffet.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler