Videns- og beslutningsgrundlag hos kommunale beslutningstagere på sundhedsområdet

Forfattere

  • Charlotte Banke University College Syd
  • Jesper von Seelen University College Syd
  • Gitte Frydenlund University College Syd

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4101

Emneord (Nøkkelord):

Beslutningsprocesser, sundhedspolitik, forvaltning, vidensgrundlag, videnstyper

Sammendrag

Danske kommuner har overtaget hovedansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse efter kommunalreformen i 2007. Dette, sammen med pres fra økonomien og den demografiske udvikling, betyder at kravet til gode beslutningsprocesser med kvalificerede vidensgrundlag er høje. Dette projekt har til formål at afdække, hvilke typer af viden, de kommunale beslutningstagere (administrative og politikere) lægger vægt på, når de skal træffe beslutning om iværksættelse og drift af borgerrettet forebyggelse eller sundhedsfremmende tiltag. Gennem et interviewstudie af henholdsvis en politiker fra sundhedsudvalget, direktøren for sundhedsområdet, samt en chef/mellemleder fra sundhedsområdet i tre danske kommuner, beskrives de vigtigste kilder til den viden, de tre niveauer trækker på. Politikerne trækker primært på forvaltningens egne analyser, på oversat forskning, og på borgerne via en kombination af forskellige råd og eget lokalkendskab. Tilmed beskrives etik som primært et politisk domæne. Direktørerne trækker primært på eget kendskab til og viden om borgernes ønsker og behov, forvaltningens medarbejdere som kilder til fagspecifik viden, samt på økonomi, jura og etik. Cheferne trækker primært på økonomi, budgettet, lovgivningen, egne analyser og oversat forskning fra Sundhedsstyrelsen, KL og VIVE.

Forfatterbiografier

Charlotte Banke, University College Syd

Charlotte Banke er Lektor, cand.oecon. ved Administrationsbacheloruddannelsen, University College Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, tlf.: 72 66 29 57

Jesper von Seelen, University College Syd

Jesper von Seelen er Docent, Ph.d. Forskningsprogrammet for Barndomspædagogik, Bevægelse og Sundhedsfremme, University Collage Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev, tlf.: 7266 5257

Gitte Frydenlund, University College Syd

Gitte Frydenlund er Lektor, MPH og Fysioterapeut ved Fysioterapeutuddannelsen, University Collage Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev, tlf.: 7266 2778

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler