Lovkrav og administrationsbyrder blandt frontpersonale – det retlige skøn i praksis.

En case om skønnet i praksis angående 225- timersreglen i danske jobcentre

Forfattere

  • Anders Bøggild Christensen Aarhus VIA University College
  • Else Marie Dalgaard Frandsen Aarhus VIA University College
  • Sisse Schaldemose Aarhus VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4102

Emneord (Nøkkelord):

Bureaukrati, dokumentation, frontmedarbejdere, professionelt skøn, forenklingsreform

Sammendrag

Artiklen skriver sig ind i et tema om omfanget af bureaukrati og ønsket om forenkling i den offentlige sektor, hvor der kan vise sig et spændingsfelt mellem krav til sagsbehandling og dokumentation over for tid til at udføre tilfredsstillende professionelt arbejde. I den forbindelse undersøges administrationen af 225-timersreglen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i tre jobcentre i Danmark. Datamaterialet er 57 journaler og 12 interviews med frontmedarbejdere. Undersøgelsen belyser hvordan der arbejdes med konkrete vurderinger og dokumentation i forhold til 225-timersreglen, og hvordan det opleves som professionel at sidde med den opgave. Analysen af journalnotater viser, at der foretages en standardiseret og ret begrænset faglig argumentation og dokumentation i relation til det konkrete faglige skøn. Interviewanalysen afdækker endvidere, at dette forekommer som en logisk strukturel konsekvens for frontmedarbejdere, der skal prioritere at anvende sin tid mest hensigtsmæssigt for at løse en kompleks opgave. Hvis målet er forenkling kunne det derfor være relevant at overveje 225-timersreglen endnu en gang.

Forfatterbiografier

Anders Bøggild Christensen, Aarhus VIA University College

Anders Bøggild Christensen, Cand.scient.pol., Ph.d., lektor, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus VIA University College.

Else Marie Dalgaard Frandsen, Aarhus VIA University College

Else Marie Dalgaard Frandsen, Cand.scient.adm., lektor, Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus VIA University College.

Sisse Schaldemose, Aarhus VIA University College

Sisse Schaldemose, Socialrådgiver, Master i offentlig velfærdsregulering, lektor, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus VIA University College.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler