Valfrihet inom social- och hälsovården

Myndigheters syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar

Forfattere

  • Mats Brandt Nykarleby stad

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4103

Emneord (Nøkkelord):

Valfrihet, kundval, pengar följer kunden-modell, social- och hälsovård

Sammendrag

Artikeln bygger på en undersökning om hurdan valfriheten är inom social- och hälsovården. Den handlar också om vilka effekter införandet av valfrihet har på myndigheter ur olika strategiska synvinklar. Undersökningen baserar sig på en webbenkät som riktades till ledande tjänstemän som ansvarar för social- och hälsovården vid olika myndigheter i Finland och Sverige. I fokus är valfrihetssystem enligt pengar följer kunden–modeller. Resultaten visar att de ledande tjänstemännens syn på valfriheten ger stöd för hypoteserna att valfriheten stärker servicebrukarens självbestämmande, höjer på kvaliteten och är neutral vad gäller kostnadsutvecklingen. Resultaten pekar också på att valfriheten leder till långsiktiga konsekvenser som behöver beaktas i myndigheternas strategier, bland annat med avseende på skiften i organisationens perspektiv samt dess förhållande till marknaden och till en ökad variation i tjänsteutbudet.

Forfatterbiografi

Mats Brandt, Nykarleby stad

Mats Brandt är doktor i förvaltningsvetenskap, stadsdirektör i Nykarleby stad i Finland. Artikeln baseras på artikelförfattarens doktorsavhandling vid Vasa universitet 2019. Avhandlingen finns i pdf-format på adressen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-859-7.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler