Forholdet mellom politikk og administrasjon – Hva kan vi lære fra en norsk småkommune?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4132

Emneord (Nøkkelord):

forholdet mellom politikk og administrasjon, små politisk-administrative systemer, småkommune, Norge

Sammendrag

Denne artikkelen handler om forholdet mellom politikk og administrasjon i små politisk-administrative systemer. Den er eksplorerende og setter empirisk fokus på en kommune. Formålet er primært å identifisere noen hypoteser om typiske utfordringer i forholdet mellom politikk og administrasjon, og å få rikere kunnskap om forholdet. Artikkelen gir innblikk i litteratur om administrativ makt og kommenterer kort noen nyere nordiske reformeksempler, den går inn på nøkkelaktørers fortellinger om utfordringer i forholdet og setter på bakgrunn av dette fram noen hypoteser om forholdet mellom politikk og administrasjon i små politisk-administrative systemer. Den avslutter med noen refleksjoner om hva funn fra dette studiet kan ha å si for kommuners legitimitet og tilpasning av nye reformer.

Nedlastinger

Publisert

2021-06-25

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler