Hur stor är en gruva?

Överlappande problemområden i en handläggningsprocess

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4270

Emneord (Nøkkelord):

gruvor, handläggning, Laponia, Norrbotten, Kallak, political situations

Sammendrag

Planerna på en järnmalmsgruva i Kallak utanför Jokkmokk i Norrbottens län har mött stort motstånd, men har också ivriga förespråkare. Denna artikel analyserar de kontroversiella planerna genom att studera handläggningen av ansökan om bearbetningskoncession. Ärendet som har handlagts i flera omgångar och två gånger hänskjutits till regeringen för beslut. I skrivande stund, mer än sju år efter att ansökan gjordes, saknas ännu beslut i ärendet. Genom en diskussion av fallet Kallak vill jag belysa hur djupt politiska grundantaganden kommer in i förvaltningsprocessen och påverkar hur olika instanser agerar i ärendet. Artikeln bygger på en analys av material som har producerats och inkommit i processen i form av skrivelser och yttranden. Handläggningsprocessen visar att frågan om att bevilja en bearbetningskoncession är svåravgränsad och knuten till ett antal andra överlappande problemområden. Med den här artikeln vill jag bidra med förståelse för hur handläggningen i det här fallet inte alls är konsensusdriven, teknisk fråga, utan hur konflikter mellan olika preferenser, värden och världsbilder kommer till uttryck i beslutsprocessen.

Nedlastinger

Publisert

2021-06-25

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by