Offentlige myndigheder, digitalisering og god forvaltning: Holder de loven? Holder loven?

En undersøgelse af grænselandet mellem retskilder og levende ret

Forfattere

  • Søren Stig Andersen Københavns Universitet
  • Ulrik B.U. Røhl Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4497

Emneord (Nøkkelord):

Digitalisering, Automatiske afgørelser, Forvaltningsret, Kritisk retspositivisme, Levende ret, Ekstralegale normer, Begrundelser, Kvalitetskontrol

Sammendrag

Den stadige teknologiske udvikling skaber løbende nye muligheder for offentlige myndigheders brug af digital teknologi til at understøtte deres opgaveløsning, uden at dette nødvendigvis er udtømmende reguleret i forvaltningsretlige retskilder som forvaltningslov og ombudsmandspraksis mv. I denne artikel kombinerer vi en retsvidenskabelig analyse med en kvalitativ undersøgelse af praksis hos danske offentlige myndigheder med henblik på at undersøge, hvorledes forskellige retsregler, principper, værdier og ekstralegale normer påvirker myndighedernes anvendelse af digital teknologi i sagsbehandlingen. To forskellige forvaltningsretlige temaer er i fokus: 1) myndigheders udformning og kommunikation af begrundelser, når der træffes afgørelser, og 2) myndigheders løbende kvalitetssikring af digitale løsningers understøttelse af sagsbehandling. Mens det ene tema (begrundelser) er adresseret direkte i lovgivningen samt domstolenes og Ombudsmandens praksis, er det andet tema (løbende kvalitetssikring) stort set kendetegnet ved et fravær af autoritative retskilder. Vores undersøgelse viser, at uanset om der er tale om et område, der er tydeligt adresseret i retskilder eller ej, kan dybereliggende, mere immanente forvaltningsretlige principper og værdier have vanskeligt ved at slå igennem i myndighedernes praksis. Desuden konkluderes det, at i situationer uden tydelige autoritative retskilder kan ekstralegale normer have væsentlig betydning for myndigheders praksis.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

2021-06-25

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by