Ny tid

Forfattere

  • Åge Johnsen

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4499

Sammendrag

Vi har nå lagt bak oss det vanskelige året 2020, og vi går – forhåpentligvis – inn i en mer normal tid. Noen arbeidsmåter som ble endret under pandemien, tar vi med oss videre. Et eksempel er at mange møter og konferanser nå vil skje digitalt eller hybrid. NAT er intet unntak, og redaksjonen hadde det første digitale møte våren 2021. Det vil redaksjonen fortsette med i form av digitale redaksjonsmøter hvert halvår.

Et tema som redaksjonen diskuterte, var hvilke språk NAT skal publisere sine artikler på. De fleste skandinaver kan lese og forstå andre skandinaviske språk. Norden er i dag ikke et språkfellesskap. Svensk var forholdsvis utbredt i Finland tidligere, og på Island og Færøyene er det vanlig å kunne et skandinavisk språk i tillegg til morsmålet. NAT vil fortsatt først og fremst publisere på de skandinaviske språkene dansk, norsk og svensk for forfattere som bruker disse språkene. For forfattere som ikke bruker dansk, norsk eller svensk, vil NAT kunne publisere deres artikler på engelsk.

Vi oppfordrer NAFs medlemsforeninger og NATs lesere til å vurdere aktuelle foredrag, notater og vitenskapelige rapporter som manuskripter til NAT. Vi minner om at NAT publiserer ulike typer artikler. Vi tror for eksempel mange flere bokomtaler, foredrag, utredningsrapporter og fremragende studentarbeider fra mange av våre masterstudenter, også bør bli spennende artikler i NAT.

Redaksjonen takker Justitieråd Ulrik von Essen ved Högsta förvaltningsdomstolen for hans bidrag i redaksjonen i NAT inntil ny svensk landredaktør ble utnevnt, og vi ønsker biträdande lektor Marta Reuter fra Statsvetenskapliga institutionen ved Stockholms universitet hjertelig velkommen som ny, svensk landredaktør. Takk til alle som har bidratt ved å sende sine manuskripter til tidsskriftet og til våre anonyme konsulenter for deres vurderinger. Takk også til Eirik Hanssen ved OsloMet for støtten ved omleggingen av NAT til ny portal i fjor og teknisk støtte ved utgivelsen av dette nummeret.

Vi ønsker alle god lesning og god sommer!

 

Åge Johnsen

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2021-06-25

Utgave

Seksjon

Forord