Mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring: Ulike alternativer eller kunstige motsetninger?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4563

Emneord (Nøkkelord):

Mål- og resultastyring, tillitsbasert styring, kontroll, autonomi, detaljstyring

Sammendrag

Forvaltningspolitikk har i økende grad kommet på dagsorden. Særlig diskuteres behovet for å erstatte mål- og resultatstyring med tillitsbasert styring. I denne artikkelen argumenteres det for at motsetningen mellom mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring er kunstig og at tillitsbasert styring er fullt forenelig med mål- og resultatstyring. Heller enn å diskutere mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring som ulike dikotomier bør vi studere hvordan behovet for politisk kontroll og faglig autonomi og handlingsrom kan og bør balanseres i utøvelsen av mål- og resultatstyring. Artikkelen viser hvordan ulike teoretiske tilnærminger til styring, samt forskning på etatsstyring i Norge, kan brukes for å forstå ulik praktisering av mål- og resultatstyring. Slik får en et mer nyansert bilde av, og økt bevissthet om, hvordan offentlig styring gjennom mål- og resultatstyring kan utøves.

Referanser

Askim, J. (2015). The role of performance management in the steering of executive agencies: Layered, imbedded, or disjointed? Public Performance & Management Review, 38(3), 365– 394. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006463

Askim, J., Bjurstrøm, K. H., & Kjærvik, J. (2019). Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter. International Public Management Journal, 22(3), 470–498. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1547339

Amirkhanyan, A. A. (2011). What is the effect of performance measurement on perceived accountability effectiveness in state and local government contracts? Public Performance & Management Review, 35(2), 303–339. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576350204

Amirkhanyan, A. A., Kim, H. J., & Lambright, K. T. (2010). Do relationships matter? Assessing the association between relationship design and contractor performance. Public Performance & Management Review, 34(2), 189–220. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576340203

Bentzen, T. Ø. (2018). Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer. København: Jurist- og Økonomforbundet.

Binderkrantz, A. S., & Christensen, J. G. (2009a). Delegation without agency loss? The use of performance contracts in Danish central government. Governance, 22(2), 263–293. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01435.x

Binderkrantz, A. S., & Christensen, J. G. (2009b). Governing Danish agencies by contract: From negotiated freedom to the shadow of hierarchy. Journal of Public Policy, 29(1), 55–78. https://doi.org/10.1017/S0143814X09000968

Binderkrantz, A. S., & Christensen, J. G. (2012). Agency performance and executive pay in government: An empirical test. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 31–54. https://doi.org/10.1093/jopart/mur039

Bjurstrøm, K. H. (2020). Principal–Agent or Principal–Steward: How Ministry–Agency Relations Condition the Impact of Performance Management in the Steering of Government Agencies, Public Performance & Management Review, 43(5), 1053–1077. https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1739087

Bringselius, L. (2018). Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. Helsingborg: KomLitt.

Brown, T. L., Potoski, M., & Van Slyke, D. M. (2007). Trust and contract completeness in the public sector. Local Government Studies, 33(4), 607–623. https://doi.org/10.1080/03003930701417650

Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P., & Trondal, J. (2018). Sentralforvaltningen: Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. The Academy of Management Review, 22(1), 20–47. https://doi.org/10.2307/259223

DFØ (2019), Er mål- og resultatstyring noe annet enn tillitsbasert styring? Direktoratet for økonomistyring, 29.04.2019. https://dfo.no/fagomrader/mal-og-resultatstyring/er-mal-og-resultatstyring-noe-annet-enn-tillitsbasert-styring

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. The Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191

Greve, C. (2000). Exploring contracts as reinvented institutions in the Danish public sector. Public Administration, 78(1), 153–164. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00197

Grønlie, T., & Flo, Y. (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945: Den nye staten? Tiden etter 1980: Vol. Bind 2 (Bind 2). Fagbokforlaget.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Olsen, J. P. (2015). Democratic order, autonomy, and accountability. Governance, 28(4), 425–440. https://doi.org/10.1111/gove.12158

Pierre, J., & Peters, B. G. (2017). The shirking bureaucrat: A theory in search of evidence? Policy & Politics, 45(2), 157–172. https://doi.org/10.1332/030557317X14845830916703

Schillemans, T. (2013). Moving beyond the clash of interests: On stewardship theory and the relationships between central government departments and public agencies. Public Management Review, 15(4), 541–562. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.691008

Van Slyke, D. M. (2007). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, 17(2), 157–187. https://doi.org/10.1093/jopart/mul012

Van Thiel, S., & Yesilkagit, K. (2011). Good neighbours or distant friends? Trust between Dutch ministries and their executive agencies. Public Management Review, 13(6), 783–802. https://doi.org/10.1080/14719037.2010.539111

Nedlastinger

Publisert

2021-11-10

Utgave

Seksjon

Fagartikkel

Cited by