Regioner och kommuner har bestått provet - om hanteringen av konsekvenserna av coronapandemin

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4955

Emneord (Nøkkelord):

Pandemin, Kommunalt självstyre, Flernivåstyrning, Decentralisering, Krishantering

Sammendrag

I samband med pandemin har den svenska förvaltningsmodellen diskuterats. Det har funnits ett ifrågasättande av kommunernas förmåga att hantera den kris som pandemin innebar. Samtidigt har pandemins krishantering avslöjat så väl brist på kunskap om kommunal verksamhet bland statliga myndigheter som att det föreligger skillnader i förutsättningar mellan kommuner för verksamhetens genomförande. I studier som genomförts av fem kommuner och en region under perioden 2020–2021 visar tvärtom resultatet på den lokala nivåns förmåga att hantera pandemin, vilket även bekräftas av internationella studier. Regionens och kommunernas krishantering har visat styrkan i en decentraliserad samhällsstruktur, men också att viktiga utvecklingsfrågor och blottlagda brister måste hanteras lokalt för en ändamålsenlig hantering av kommande kriser och för en gynnsam utveckling i vardagen. Svaret finns inte i en ökad centralisering, utan en förstärkning av det kommunala självstyret och att ta sig an de utmaningar som finns i flernivåstyrningen som kommit att prägla offentlig sektor.

Statistikk

Laster statistikk…

Publisert

2022-06-30

Cited by