Kritiske blikk på myndighetenes krisehåndtering

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4973

Emneord (Nøkkelord):

Katastrofe, korrupsjon, krisehåndtering

Sammendrag

Dette er en bokmelding av Helge Renå: Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv: politiinnsatsen 22. juli (Cappelen Damm 2022) og Frode Fanebust med Marie Smith-Solbakken: Katastrofe og korrupsjon: det skjulte spillet etter Aleksander L. Kielland-ulykken (Res Publica, Oslo 2022)

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Harald Koht, OsloMet – storbyuniversitetet

Harald Koht er tidligere professor i statsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Referanser

Beck, U. (1986). Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Kahneman, D. (2012). Tenke, fort og langsomt. Oversatt til norsk av Eivind Lilleskjæret og Gunnar Nyquist. Oslo: Pax.

NOU 1981: 11. «Alexander L. Kielland» ulykken. Oslo: Justis- og politidepartementet.

NOU 2012: 14. Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Statsministeren.

Perrow, C. (1984). Normal Accidents. New York: Basic Books.

Politihøgskolen (2022). Evaluering av PSTs og politiets håndtering i tilknytning til Kongsberg-hendelsen 13. oktober 2021. Oslo: Politihøgskolen.

Nedlastinger

Publisert

2022-06-30

Cited by