Regjeringens styring av Försäkringskassan

Forfattere

  • Lotta Vahlne Westerhäll Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.5500

Emneord (Nøkkelord):

stat–medborgarförhållande, rapportering, regleringsbrev, socialförsäkring, styrning

Sammendrag

Denna artikel undersökar hur regeringen agerar vid styrningen av att Försäkringskassan fullgör sina olika åtaganden. Försäkringskassan styrs liksom andra myndigheter av riksdagen och regeringen med flera verktyg. Regeringen preciserar genom årliga regleringsbrev de krav som åvilar Försäkringskassan och som regeringen finner vara de mest centrala och beaktansvärda. I regleringsbrevet anges också huruvida återrapportering av Försäkringskassans fullföljande av dessa krav måste ske till regeringen. Försäkringskassans grundläggande uppdrag, att utreda, besluta om och betala ut olika förmåner, har varit relativt konstant sedan myndigheten bildades år 2005. Samtidigt utsätts Försäkringskassans verksamhet ständigt för politiskt inflytande när det gäller hur myndigheten bedriver sin verksamhet, särskilt när det gäller sjukförsäkringen. Den empiriska undersökningen klarläggar hur rätten i ett visst avseende och under en viss tidsperiod har gestaltat sig utifrån ett inifrånperspektiv. Även om Försäkringskassan i likhet med andra myndigheter ska verkställa den politik som riksdagen och regeringen har beslutat om, är det centralt att påpeka att riksdagen och regeringen inte får bestämma hur myndigheten ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller hur myndigheten ska tillämpa en lag.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Lotta Vahlne Westerhäll, Göteborgs universitet

Professor emerita i offentlig rätt/Seniorprofessor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Publisert

2023-06-29

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by