Redaksjon

Redaksjon
Førsteamanuensis Nina Aakernes, OsloMet – storbyuniversitetet 

Dosent Cecilie Meltzer, OsloMet – storbyuniversitet

Førsteamanuensis Britt Karin Utvær, NTNU

 

Vitenskapelig redaksjon

Førsteamanuensis Nina Aakernes, OsloMet – storbyuniversitet

Dosent Cecilie Meltzer, OsloMet – storbyuniversitet

Førsteamanuensis Britt Karin Utvær, NTNU

Førsteamanuensis Ellen Beate Hellne-Halvorsen, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor Grete Haaland, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor Birger Steen Nielsen, Roskilde Universitet

Førsteamanuensis Eva Schwencke, OsloMet – storbyuniversitetet