Redaksjon

Redaksjon
Ansvarlig redaktør Nina Aakernes, Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet 

Redaktør Hamid Asghari, Dosent – PhD, Karlstads universitetet

Redaktør Julie Leonardsen, Førsteamanuensis, NTNU

Redaktør Marianne Teräs, Professor, Stockholms universitet

Redaktør Britt Karin Utvær, Førsteamanuensis, NTNU

 

Vitenskapelig redaksjon

Nina Aakernes, Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Hamid Asghari, Dosent – PhD, Karlstads universitetet

Julie Leonardsen, Førsteamanuensis, NTNU

Marianne Teräs, Professor, Stockholms universitet

Britt Karin Utvær, Førsteamanuensis, NTNU

Henriette Duch, Lektor – PhD, VIA University College

Lars Edvin Gjelstad, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Henrik Hersom, Lektor – PhD, Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Grete Haaland, Professor, Høgskolen i Østfold

Peter Koudahl, Universitetslektor – Ph.D, Malmö universitet

Ann Karin Sandal, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Stine Solberg, Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Birger Steen Nielsen, Professor emeritus, Roskilde Universitet