Redaksjon

Redaksjon
Førsteamanuensis Ellen Beate Hellne-Halvorsen, OsloMet – storbyuniversitetet ehalvors@oslomet.no

Dosent Cecilie Meltzer, OsloMet - storbyuniversitet

Førsteamanuensis Nina Aakernes, OsloMet - storbyuniversitet

 

Vitenskapelig redaksjon
Professor Olav Eikeland, OsloMet – storbyuniversitetet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Ursula-Georgine Småland Goth, VID vitenskapelige høgskole Fakultet for helsefag, Norge

Professor Ewa Gunnarsson, Luleå Teknologiske Universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Avdelning: Produkt- och produktionsutveckling

Professor Grete Haaland, OsloMet – storbyuniversitetet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Birger Steen Nielsen, Roskilde Universitet. Institut for Mennesker og Teknologi. Seksjon: Arbejdsliv

Associate Professor Eva Schwencke, OsloMet – storbyuniversitetet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder. Institutt for pedagogikk