Informasjon for forfattere

Call for papers

Tidsskriftet ønsker å motta artikler som er i tråd med tidsskriftets mål og retningslinjer. Før du sender inn ditt manuskript ber vi om at du leser Om tidsskriftet og Forfatterinstruksen nøye. Forfattere må Registrere seg før innsending. Hvis du er registrert tidligere kan du logge inn.