Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt

Forfattere

  • Klara Rokkones Program for lærerutdanning, NTNU
  • Ellen Saur Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.1795

Emneord (Nøkkelord):

Alternativ opplæring, frafall, tilpasset undervisning, yrkesfag, grunnkompetanse, lærekandidat, kompetansebevis

Sammendrag

I dagens frafallsdiskurs beskrives risikoen, både den samfunnsøkonomiske og den individuelle, ved at mange elever ikke fullfører videregående skole. Det har de siste åra dukket opp mange initiativ for å redusere frafallet. Prosjektet «Den tredje vei» er et prosjekt med formål å redusere frafallet i en videregående skole gjennom å gi elever en yrkesfaglig delkompetanse innen Restaurant og matfag eller Helse og oppvekstfag. Vi har fulgt dette prosjektet i de to første årene, observert og intervjuet ledelse og lærere. Vi vil i denne artikkelen beskrive hvordan prosjektet fungerer, og diskutere hvordan et alternativt opplæringstilbud av denne typen kan forstås på system- og organisasjonsnivå, samt på gruppe- og individnivå. Her viser våre resultater at muligheten for fleksibilitet og det å være tett på eleven med god tilpasset undervisning er viktige suksesskriterier. Dette gjelder både i skolen og i arbeidspraksis.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Klara Rokkones, Program for lærerutdanning, NTNU

Førstelektor, Program for lærerutdanning, NTNU

Ellen Saur, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Nedlastinger

Publisert

2016-09-02

Hvordan referere

Rokkones, K., & Saur, E. (2016). Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 1. https://doi.org/10.7577/sjvd.1795

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler