En alternativ læringsarena

Forfattere

  • Anne Karin Larsen Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.1848

Emneord (Nøkkelord):

Sosial entreprenør, forankring, praksisfellesskap, relevans, motivasjon, læringsevne

Sammendrag

Interessen for pedagogisk entreprenørskap og samarbeid med eksterne aktører har vært økende de siste årene. Den videregående skolen er åpen for alle elever med ulike læreforutsetninger. Yrkesfaglærerne møter derfor store utfordringer knyttet til elevers interesse og motivasjon.
Artikkelen handler om et samarbeid mellom en liten sosial entreprenørbedrift og et yrkesfaglig utdanningsprogram på en videregående skole i Midt-Norge. Studien belyser problemstillingen: Bidrar en alternativ læringsarena, der yrkesfaglærer og sosiale entreprenører samarbeider, til økt motivasjon hos elever? I så fall, hvordan?
Basert på data fra en saksstudie ser artikkelen nærmere på et samarbeid mellom en yrkesfaglærer og en arbeidsleder i en sosial entreprenørbedrift. Studien har en kvalitativ tilnærming basert på et strukturert litteratursøk, to dybdeintervjuer med yrkesfaglæreren og arbeidslederen, og analyse av et utviklingsarbeid utført av en yrkesfaglærer.
Resultatet viser at elevene tok tydelig ansvar for egen læring i sitt arbeid hos den sosiale entreprenøren, men dette påvirket ikke deres fremmøte på skolen. De fortsatte med den tidligere observerte passive adferden, og uteble fra deler av undervisningen. Basert på studiens funn konkluderes det med at forankring og en felles forståelse for læringsprosessen kan oppfattes som en mulig suksessfaktorer. Det anbefales at utvikling av samarbeidskompetanse mellom lærer og bedrift vektlegges i stor grad i yrkesfaglærerutdanningen.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2016-11-16

Hvordan referere

Larsen, A. K. (2016). En alternativ læringsarena. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 1. https://doi.org/10.7577/sjvd.1848

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler