Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram

Forfattere

  • Jorunn Dahlback OsloMet - storbyuniversitetet
  • Hanne Berg Olstad OsloMet - storbyuniversitetet
  • Ann Lisa Sylte OsloMet - storbyuniversitetet
  • Anne-Catrine Wolden Oslomet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Emneord (Nøkkelord):

koherens, profesjonsretting, yrkesspesialisering, helhetlig lærerkompetanse, praktiske ferdigheter

Sammendrag

Målet med denne artikkelen er å belyse kompetanseområder en yrkesfaglærer trenger for å undervise i brede yrkesfaglige utdanningsprogram med tidlig yrkesspesialisering i videregående skole i Norge. Det er bred enighet om de generelle overordnede kompetanseområdene en lærer trenger, men forsket lite på hvilken kompetanse som konkret kreves for å undervise i brede utdanningsprogram. Med ny tilbudsstruktur som innføres i 2020, stilles det tydeligere krav om tidlig yrkesspesialisering fra første året i videregående skole. Hensikten med studien var også å undersøke hvilke implikasjoner endrede krav til lærerkompetanse gir for innholdet i yrkesfaglærerutdanningen. Forskningsspørsmålene handlet om hvilken kompetanse studentene viste i sin pedagogiske praksis, og hvordan yrkesfaglærerutdanningen kan og bør styrkes. Empirigrunnlaget er hovedsakelig basert på kvalitative undersøkelser med metoder som spørreundersøkelser, intervju og skriftlig materiell fra dialogkonferanser og evalueringer med noen kvantitative elementer fra perioden 2014 - 2017. Resultatene viser at studenter og yrkesfaglærere trenger mer opplæring i praktiske ferdigheter tilpasset de ulike yrkene som inngår i brede utdanningsprogram. Behovet for helhetlig lærerkompetanse ble her fremhevet, mens den faglige substansen som inngår i felleselementene i brede utdanningsprogram, må styrkes for å ivareta tidlig yrkesspesialisering. Likedan må koherensen mellom pedagogikk og yrkesdidaktikk, og praksisfeltet styrkes ytterligere.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2019-02-23

Hvordan referere

Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L., & Wolden, A.-C. (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 1–29. https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler