Redaksjon

Ansvarlig redaktør

Janne Beate Reitan, Ansvarlig redaktør FormAkademisk
Førsteamanuensis Emerita, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Redaksjonsleder

Tore Andre Ringvold

Redaksjon

Arild Berg, Dr.,  førsteamanuensis, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Karen Brænne, PhD, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Ingvild Digranes, PhD Professor, Høgskulen på Vestlandet

Halina Dunin-Woyseth, professor emerita, dr.techn., Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Per Galle, PhD, lektor emeritus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Danmark

Barbro Grude Eikseth, PhD, Seniorarkitekt, Statsbygg

Laila Belinda Fauske, PhD, Professor, OsloMet - storbyuniversitetet

Nina Scott Frisch, PhD, Førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning

Camilla Groth, Dr., førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Marte Sørebø Gulliksen, PhD, professor i kulturdidaktikk og estetisk praksis, Universitetet i Sørøst-Norge

Siri Homlong, PhD, Konstfack, Stockholm, Sverige

Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknologi, NMBU 

Inger-Marie Hølmebakk, PhD, Sivilarkitekt MNAL, OsloMet - Senter for profesjonsstudier

Steinar Killi, PhD, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Mari-Ann Letnes, PhD, Førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

Else Margrethe Lefdal, PhD, Førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Eila Lindfors, Professor, Department of Teacher Education, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Eva Lutnæs, PhD, professor, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Ingvill Gjerdrum Maus, PhD, førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Melissa Anna Murphy, PhD, Instituttnestleder, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Merete Nielsen, Dr. ing, professor emerita, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Nenad Pavel, PhD, førsteamanuensis, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Ida Nilstad Pettersen, PhD, førsteamanuensis, Institutt for design, NTNU

Anniken Randers-Pehrson, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Birger Sevaldson, PhD, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beata Sirowy, PhD, postdoktor, NMBU

Bente Helen Skjelbred, PhD, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet

Anne Solberg, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Støren Wigum, PhD, førsteamanuensis, OsloMet - storbyuniversitetet/
Gaia Trondheim, Økologisk produkt- og systemdesign, Norge

Lovise Søyland, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

 

Redaksjonsråd

Cheryl Akner-Koler, professor, Konstfack

Trygve Ask, PhD, Scandinavian Business Seating AS

Sigmund Asmervik, Dr. ing., professor emeritus, NMBU

Anne Louise Bang, PhD, seniorforsker, VIA University College, Danmark

Theodor Barth, PhD, professor, KHiO

Tone Bratteteig, PhD, professor, UiO

Kirsti Bræin, professor, KHiO

Richard H Daly, Dr.

Gunnar Danbolt, professor emeritus, UiB

Håkan Edeholt, Dr. professor AHO

Kjetil Fallan, PhD, professor, UiO 

Nils Gilje, professor, UiB

Tore Gulden, professor, OsloMet

Denise Hagströmer, PhD, seniorkurator Design og kunsthåndverk, Nasjonalmuseet 

Professor Gudrun Helgadottir, professor, Holar University College, Island

Cathrine Hansen, professor emerita, OsloMet

Michael Ulrich Hensel, professor,TU Wien 

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, NMBU

Birgit Helene Jevnaker,  professor, BI

Kjell S. Johannessen, professor emeritus, UiB

Marléne Johansson, Fil.Dr., professor, Göteborgs universitet, Sverige, Univeritetet i Sørøst Norge, Akademi, Finland

Ole Lund, PhD, førsteamanuensis, Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design, NTNU campus Gjøvik

Oddvar Løkse, professor emeritus, AHO

Ella Melbye, førsteamanuensis emerita, USN

Jan Michl, Dr. professor emeritus, AHO

Liv Mjelde, professor emerita, OsloMet

Andrew Morrison, professor, AHO

Fredrik Nilsson, professor, Chalmers, Sverige

Helena Nordh, PhD, Professor, NMBU, Norway

Christina Nygren-Landgärds, professor, Åbo Akademi, Finland

Aslaug Nyrnes, Dr.art. professor, Høgskulen på Vestlandet

Petter Næss, professor emeritus, NMBU

Maziar Raein, førsteamanuensis, KHiO

Inger Lise Saglie, professor, NMBU

Arne Marius Samuelsen, dosent emeritus, USN

Astrid Skjerven, PhD, professor, Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Joar Skrede, PhD, sosiolog og forsker I , Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Ståle Stenslie, PhD, avdelingsdirektør Forskning og utvikling, Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Oddrun Sæter, PhD, professor emerita, OsloMet - storbyuniversitetet

Ellen Sæthre-McGuirk, PhD, professor, Nord Universitetet 

Mikkel Bjørset Tin, PhD, professor, USN

Bjørg Tronshart, førsteamanuensis emerita, Høgskulen på Vestlandet 

Dave Vikøren, professor emeritus, UiB