Redaksjon

Ansvarlig redaktør

Janne Beate Reitan, Ansvarlig redaktør FormAkademisk
Dr. ing, Førsteamanuensis Emerita, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Redaksjon

Joakim Andersson, PhD, lektor, Enheten för pedagogik: Bild och slöjd, HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet, Sverige

Arild Skarsfjord Berg, Dr., professor, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Silje Bergman, PhD, førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Karen Brænne, PhD, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Ingvild Digranes, PhD, professor, Høgskulen på Vestlandet

Halina Dunin-Woyseth, professor emerita, dr.techn., Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Laila Belinda Fauske, PhD, professor, OsloMet - storbyuniversitetet

Nina Scott Frisch, PhD, førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning

Camilla Groth, Dr., førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Marte Sørebø Gulliksen, PhD, professor i kulturdidaktikk og estetisk praksis, Universitetet i Sørøst-Norge

Denise Hagströmer, PhD, seniorkurator Design og kunsthåndverk, Nasjonalmuseet 

Astrid Maria Heimer, PhD, førsteamanuensis, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Anders Hermund, PhD, lektor, Institut for Bygningskunst og Design, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Danmark

Jon Øivind Hoem, PhD, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett , Høgskolen på Vestlandet 

Hanna  Hofverberg, PhD, biträdande lektor, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Universitet, Sverige

Siri Homlong, PhD, Konstfack, Stockholm, Sverige

Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknologi, NMBU 

Morten Birk Jørgensen, PhD, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi, Danmark

Steinar Killi, PhD, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Mari-Ann Letnes, PhD, førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

Else Margrethe Lefdal, PhD, førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Eva Lutnæs, PhD, professor, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Ingvill Gjerdrum Maus, PhD, førsteamanuensis, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Melissa Anna Murphy, PhD, instituttnestleder, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Merete Nielsen, Dr. ing, professor emerita, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Nenad Pavel, PhD, førsteamanuensis, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Ida Nilstad Pettersen, PhD, førsteamanuensis, Institutt for design, NTNU

Anniken Randers-Pehrson, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Birger Sevaldson, PhD, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beata Sirowy, PhD, postdoktor, NMBU

Vibeke Johansen Sjøvoll, PhD, førsteamanuensis, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Skjerven, PhD, professor, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet 

Bente Helen Skjelbred, PhD, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet

Anne Solberg, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Støren Wigum, PhD, førsteamanuensis, OsloMet - storbyuniversitetet/
Gaia Trondheim, Økologisk produkt- og systemdesign, Norge

Lovise Søyland, PhD, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Stina Westerlund, PhD, universitetslektor, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Sverige

Redaksjonsråd

Cheryl Akner-Koler, professor, Konstfack

Trygve Ask, PhD, Scandinavian Business Seating AS

Sigmund Asmervik, Dr. ing., professor emeritus, NMBU

Anne Louise Bang, PhD, seniorforsker, VIA University College, Danmark

Theodor Barth, PhD, professor, KHiO

Tone Bratteteig, PhD, professor, UiO

Kirsti Bræin, professor, KHiO

Richard H Daly, Dr.

Gunnar Danbolt, professor emeritus, UiB

Håkan Edeholt, Dr. professor AHO

Barbro Grude Eikseth, PhD, seniorarkitekt, Statsbygg

Kjetil Fallan, PhD, professor, UiO 

Per Galle, PhD, lektor emeritus, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmark

Ole Høeg Gaudernack, Kurator formidling, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Inger-Marie Hølmebakk, PhD, sivilarkitekt MNAL, seniorrådgivar Bufdir

Nils Gilje, dr., professor emeritus, UiB

Tore Gulden, professor, OsloMet

Gudrun Helgadottir, PhD, professor, Holar University College, Island

Cathrine Hansen, professor emerita, OsloMet

Michael Ulrich Hensel, Dr., professor,TU Wien 

Erling Dokk Holm, PhD, førsteamanuensis, NMBU

Peter Haakonsen, universitetslektor, OsloMet

Birgit Helene Jevnaker, PhD,  professor, BI

Kjell S. Johannessen, professor emeritus, UiB

Marléne Johansson, Fil.Dr., professor emerita, Göteborgs universitet, Sverige

Eila Lindfors, professor, Department of Teacher Education, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Ole Lund, PhD, førsteamanuensis, Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design, NTNU campus Gjøvik

Oddvar Løkse, professor emeritus, AHO

Ella Melbye, førsteamanuensis emerita, USN

Jan Michl, Dr. professor emeritus, AHO

Liv Mjelde, Dr., professor emerita, OsloMet

Harald Eivind Moe, Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold/ Styreleder Kunst og design i skolen 

Andrew Morrison, Dr., professor, AHO

Fredrik Nilsson, PhD, professor, Chalmers, Sverige

Christina Nygren-Landgärds, Dr., professor, Åbo Akademi, Finland

Aslaug Nyrnes, Dr.art. professor, Høgskulen på Vestlandet

Petter Næss, professor emeritus, NMBU

Maziar Raein, førsteamanuensis, KHiO

Tore Andre Ringvold, universitetslektor, OsloMet

Inger Lise Saglie, professor, NMBU

Arne Marius Samuelsen, Dr., dosent emeritus, USN

Joar Skrede, PhD, sosiolog og forsker I , Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Ståle Stenslie, PhD, avdelingsdirektør Forskning og utvikling, Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken 

Oddrun Sæter, PhD, professor emerita, OsloMet - storbyuniversitetet

Ellen Sæthre-McGuirk, PhD, professor, Nord Universitetet 

Mikkel Bjørset Tin, PhD, professor, USN

Bjørg Tronshart, førsteamanuensis emerita, Høgskulen på Vestlandet 

Dave Vikøren, professor emeritus, UiB

Trond Are Øritsland, PhD, Førsteamanuensis, Institutt for design, NTNU