Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett, også de som gir tilgang til Open Access versjoner av kilden. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten bruker enkel linjeavstand; kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i 'Om' tidsskriftet.
 • Særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt. Se også spesifikke instruksjoner for å fjerne forfatterinformasjon i Word.
 • Datastørrelsen på det innsendte manuskriptet overstiger ikke 8 MB. Reduksjon av størrelsen på f.eks et Microsoft Word-dokument kan gjøres ved å redusere oppløsningen bildene eller endre filformatet på bildene, ved hjelp av et betalt bildebehandlingsprogram som Photoshop, eller GIMP som er gratis.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Det er gratis å sende inn og publisere artikler i FormAkademisk.

I forfatterinstruksen finner du:

Bruk følgende MAL i Word  Formakademisk Norwegian template 2020 (.docx, 235kb)

Vanlige spørsmål fra forfattere

Hvordan sender jeg inn en artikkel til tidsskriftet?

 • For å sende inn en artikkel, må du være logget inn og registrert som forfatter ved tidsskriftet.
 • Brukere som er registrert som forfatter ved tidsskriftet vil finne forfatterrelaterte lenker på MIN SIDE. Forfatterrelaterte lenker: Mine oppgaver, Aktive og [Nytt manus]
 • Fra MIN SIDE, under FormAkademisk, klikk på lenken: [Nytt manus] for å begynne innsendingsprosessen.
 • For mer detaljert veiledning, se vår brukerhåndbok her.

Hvordan kan jeg registrere meg som forfatter ved tidsskriftet?

 1. Følg denne lenken: REGISTRER, som også står i toppen av alle sider når man ikke er logget inn for å registrere deg ved tidsskriftet.
 2. Standard oppsett er at det er avkrysset bare for rolle som leser. Du kan velge en hvilken som helst kombinasjon av rollene leser, forfatter og fagkonsulent. Disse valgene finner du nest nederst ved siden av Registrer som.
 3. Pass på å krysse av for rollen som forfatter hvis du vil ha muligheten til å sende inn manus til tidsskriftet.

Jeg er allerede registrert ved tidsskriftet, men ikke som forfatter. Hvordan endrer jeg på mine roller ved tidsskriftet?

 1. Logg inn. Fra menyen øverst til høyre velger du å gå til Rediger profil
 2. Hvis du er logget inn hos FormAkademisk kan du krysse av for forfatter under Roller. Hvis du er logget inn hos et annet tidsskrift, kan du trykke på knappen "Registrer hos andre tidsskrift", og velge hvilke roller du ønsker hos forskjellige tidsskrift på plattformen (Leser, Forfatter og/eller Fagfelle).
 3. For å registrere deg som forfatter hos FormAkademisk hvis du er logget inn i et annet tidsskrift, finner du FormAkademisk i denne listen og krysser av for Forfatter.
 4. Husk å Lagre innstillingene nederst med lagre-knappen!

Hvordan oppdaterer jeg manuskriptet mitt etter at jeg har sendt det inn?

Hvis du har sendt inn et manuskript og ønsker å laste opp en ny versjon, er det viktig at du ikke starter en ny innsending med å trykke på [Send inn manuskript] fordi dette starter en helt ny innsendingsprosess og vil gi mye ekstraarbeid til redaktøren.

 1. Fra MIN SIDE, under FormAkademisk, følger du lenken: Mine oppgaver eller Aktive. Du kommer til en side med manuskriptene som du allerede har sendt inn.
 2. Velg det manuskriptet du vil oppdatere/endre.
 3. På toppen er det lenker til OPPSUMMERING, FAGVURDERING og REDIGERING. Velg FAGVURDERING.
 4. Last opp ny versjon av manuskriptet under overskriften Redaktørens beslutning ved siden av Last opp forfatterens versjon.

Hvordan legger jeg ved figurer etc til mitt manuskript?

Du kan gjøre dette under innsendingen av manuset på siden LAST OPP TILLEGGSFILER.

Jeg har allerede sendt inn et manus. Hvordan laster jeg opp figurer etc til et eksisterende manus?

 1. Fra MIN SIDE, følg lenken: Forfatter eller Aktive under Formakademisk.
 2. Velg manuset som du ønsker å laste opp figurer til.
 3. På siden OPPSUMMERING, under overskriften Manuskript følger du lenken LEGG TIL TILLEGGSFIL.

Tekniske krav

Rene filer

En viktig side av arbeidet i et vitenskapelig tidsskrift, er å sørge for god publikasjonsteknisk kvalitet i de publiserte manuskriptene. Derfor oppfordres forfatterne til å følge disse retningslinjene samvittighetsfullt, og særlig å unngå overflødig formatering i manuskriptfilene. Vi minner om at det er et stilideal i vitenskapelige tekster at det er innholdet som skal framheves, og innpakningen nedtones. Derfor er den beste layout nesten usynlig, fordi ingen formvalg forstyrrer leserens konsentrasjon om innholdet i teksten. 

Hele filer

Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller, sluttnoter og bibliografi helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatteren ønsker de skal framstå.

Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av henvisninger, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn gjøres så enkle og stabile som mulig. Dette gjøres på litt ulikt vis for ulike program, og tidsskriftet setter derfor pris på at forfatteren selv sørger for å få lokal hjelp til dette før filer sendes inn til tidsskriftet. Hvis dette ikke har latt seg gjøre, bør forfatteren varsle redaksjonen om dette allerede ved innsendingen av manuskriptet.

Hovedformatet for litteraturhenvisninger og bibliografi i dette tidsskriftet er "APA 7th-stilen", som er fullstendig beskrevet i nyeste utgave av American Psychological Associations Publication Manual

For oppdatert norsk utgave, se Norsk APA-manual. En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th

Litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende teksten, med samme format som omgivelsene. Sluttnoter skal helst unngås, og aldri brukes til rene litteraturhenvisninger. Fotnoter tillates dessverre ikke.

Korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn. Sitat som går over 40 ord, bør markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, med innrykkete avsnitt, uten anførselstegn og skrives med 10 punkt.

Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med to unntak: 1) for klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket, og 2) for bruk av fete typer i overskrifter

DOI skal skrives med https://doi.org/ før DOI-adressen, f.eks. https://doi.org/10.7577/formakademisk.117.

Se eksempler i malen for FormAkademisk

For å finne DOI adresser, kan du kopiere hele referanselista, en referanse per linje, og lime den inn i skjemaet på Simple Text Query, og kryss av for "List all possible DOIs per reference".

Tilbake kommer referanselista, og den finner DOI-lenker der de mangler. For at dere skal ha DOI-lenker på artikkelen er det krav fra Crossref at dere må oppgi DOI-lenker på alle referanser som er registrert i DOI-systemet.

Manuskriptforberedelse for redigeringsprosessen

Etter at artikkelen er faglig godkjent av seksjonsredaktør(ene), må den forberedes for språkvask, layoutredigering og publiseringsprosessen. Husk å ta med forfatternavn og forfatterkontaktinformasjon, som er inkludert i alle publiserte artikler. Se tidligere publiserte artikler som en veiledning til hvilken informasjon du trenger å ta med. Sørg til slutt for at manuskriptet ditt er i samsvar med malen og forfatterinstruksen.

Språkvask

Forfatteren må selv sørge for at manuset blir profesjonelt språkvasket etter at det er faglig godkjent av seksjonsredaktør(ene). For språkvask av artikler på norsk - bokmål eller nynorsk - krever vi at forfatterne bruker firmaet EDChelighem ved Elin Digranes Chelighem. Send epost til edchelighem@gmail.com for prisoverslag.

For språkvask av artikler på engelsk, krever vi at man bruker firmaet Scribendi på www.scribendi.com. Velg Academic Editing og huk av for English isn't your first language.

Kvittering på at manuset er profesjonelt språkvasket av nevnte leverandører må sendes inn som vedlegg til seksjonsredaktørene, sammen med den oppdaterte artikkelen.

Artikler

Contributions to this section will be peer reviewed by at least two independent reviewers.

Bokanmeldelser

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Debatter

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Informasjon om kommmende konferanser

Conferences within the research fields of design and design education

Annonse

Betalt annonse

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.