Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg

Forfattere

  • Erlend Vinje

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.108

Emneord (Nøkkelord):

baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk diskursanalyse, tekstanalyse, definisjonsmakt, kunnskapsregimer, Kunnskapsløftet.

Sammendrag

Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gjør videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets inter­nett­sider, som presenteres gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med på å konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i base­skole­debatten. Artikkelen vil også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrer­ende diskurser på bakgrunn av nyere forskning.

Nedlastinger

Publisert

2010-11-22

Hvordan referere

Vinje, E. (2010). Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FormAkademisk, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.108

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by