Rom i planleggingsperspektiv

Forfattere

  • Petter Næss Aalborg Universitet, Høgskolen i Oslo, TØI

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.120

Sammendrag

Artikkelen drøfter ulike rombegrep som brukes - ofte implisitt - i by- og regionplanlegging. Planleggeres fokus på rommets betydning varierer med planleggingens tema og formål. Rom ses dels som noe som muliggjør, letter, vanskeliggjør eller hindrer ulike typer menneskelig aktivitet, dels som noe som påvirker atferd gjennom symbolske og estetiske uttrykk, dels som noe som påvirker våre oppfatninger om hvilke institusjoner, befolkningsgrupper og individer som har makt og status, dels som noe som appellerer til estetisk smak, behag og identifikasjon av gruppetilhørighet, og dels som natur.  By- og regionplanleggingens problemstillinger er tverrfaglige, og planleggerne må derfor benytte teorier og begreper fra ulike felt for å forstå situasjonene de arbeider med. Derfor har de også bruk for å kombinere ulike rombegrep: absolutt rom, relativt rom, relasjonelt rom, opplevd rom og sosialt konstruert rom.  

Nøkkelord: rom, planlegging, kombinasjon, tverrvitenskap

Nedlastinger

Publisert

2008-10-20

Hvordan referere

Næss, P. (2008). Rom i planleggingsperspektiv. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 1(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.120

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by