Universell utforming som tema i høyere utdanning

Forfattere

  • Ulf Rydningen Høgskolen i Oslo og Akershus http://orcid.org/0000-0002-1102-6391
  • Dorte Lybye Norenberg Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Inger Marie Lid Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1330

Emneord (Nøkkelord):

universell utforming, kunnskaputvikling, tverrfaglig samarbeid, ergoterapi, byggingeniør

Sammendrag

For å sikre muligheter for deltakelse av og velferd for alle, er samfunnet avhengig av stadig kunnskapsutvikling og samhandling mellom ulike samfunnssektorer. Universiteter og høgskoler er arenaer hvor kunnskap skapes, læres og anvendes for å sette studenter i stand til å håndtere situasjoner som må løses til beste for samfunnet.  Universell utforming er nedfelt i flere lover som en plikt å gjennomføre for nye tiltak. Dette krever kunnskap om hvordan arbeide med universell utforming i praksis. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer med et treårig samarbeid mellom utdanningene i ergoterapi og byggingeniørfag om universell utforming. Hensikten var å gi studentene kjennskap til hverandres kunnskapsfelt og fagmetoder for å kunne bidra til felles kunnskapsbase om universell utforming innen hvert fagområde. Gjennom å analysere konkrete områder/oppgaver skulle studentene begrunne og kritisk reflektere over universell utforming. Videre er formålet med samarbeidet å styrke universell utforming som et tema i forskning og utdanning. Studentene verdsatte høyt å bli kjent med og samarbeide med hverandre, og de erfarte at egen profesjon ikke hadde kunnskapsmonopol på universell utforming. Studentene erfarte at andre yrkesprofesjoner har ulike kunnskapsgrunnlag, og at samarbeidet gav innsikt i kompletterende kunnskap som kan være verdifull i senere yrkesutøvelse i forbindelse med universell utforming.  

Forfatterbiografier

Ulf Rydningen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolelektor, MSc Eng, PhD-stipendiat i arealplanlegging

Institutt for bygg- og energiteknikk

Fakultet for teknologi, kunst og design

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dorte Lybye Norenberg, Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolelektor, Ergoterapeut, Cand Sociol.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Fakultet for helsefag

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Inger Marie Lid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Førsteamanuensis, PhD

Institutt for fysioterapi og

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Fakultet for helsefag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nedlastinger

Publisert

2016-10-18

Hvordan referere

Rydningen, U., Norenberg, D. L., & Lid, I. M. (2016). Universell utforming som tema i høyere utdanning. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 9(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1330

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by