Det skapende rom

Forfattere

  • Solveig Toft Høgskolen i Østfold
  • Kari Holte Høgskolen i Buskerud og Vestfold

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1400

Emneord (Nøkkelord):

det skapende rom, flow, lek, dialog, betydningen av de andre

Sammendrag

I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess i en bestemt type maleoppgave; maling med musikk som inspirasjon. De tre utøvergruppene hadde ulik alder, bakgrunn og skolering. Disse tre gruppene skal eksemplifisere hvilke opplevelser som kan oppstå i noen utvalgte skapende prosesser. Teorigrunnlaget er Czsikmyhalis flow-teori og Hans-Georg Gadamers hermeneutiske teori. Intensjonen er å bringe inn et perspektiv for å øke bevissthet og omtanke av enkelte forhold vedrørende tilrettelegging for skapende aktiviteter i skolen.


Forfatterbiografier

Solveig Toft, Høgskolen i Østfold

Høgskolelektor
Avdeling for Lærerutdanning

 

Kari Holte, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolelektor
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
Institutt for praktiske og estetiske fag

Nedlastinger

Publisert

2017-11-01

Hvordan referere

Toft, S., & Holte, K. (2017). Det skapende rom. FormAkademisk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1400

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by