Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning

Forfattere

  • Torunn Paulsen Dagsland

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1412

Emneord (Nøkkelord):

research-based teaching, research and professional practice, dialogue with art, pupil perspective

Sammendrag

Artikkelen setter søkelyset på hvordan klasseromforskning fra grunnskolen kan implementeres i, påvirke, endre og innta undervisningen i faget kunst og håndverk på grunnskolelærer­utdanningen og praksisen i grunnskolen. I artikkelen presenteres og drøftes noen utvalgte forskningsresultater fra et prosjekt i faget kunst og håndverk der elever på ungdoms­skole­trinnet er i dialog med kunst. Forskningsresultatene, som er basert på et elevperspektiv, utfordrer til en nyorientering når det gjelder ungdoms møte med kunstverk i skolen i retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolknings­orienterte, dialogiske, opplevelsesorienterte og flerstemmige. Artikkelen viser også hvordan disse forskni­ngs­­resultatene er blitt en viktig del av undervisningen i fagdidaktikk, kunst­historie og praktisk estetisk arbeid i grunnskolelærerutdanningen.

Nedlastinger

Publisert

2015-10-30

Hvordan referere

Dagsland, T. P. (2015). Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning. FormAkademisk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1412

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by