Kritisk refleksjon og systemorientert design

– Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk

Forfattere

  • Eva Lutnæs Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433

Emneord (Nøkkelord):

kritisk refleksjon, utdanning for bærekraftig forbruk, systemorientert design

Sammendrag

Internasjonalt fremmes utdanning som et kraftfullt verktøy i den omstillingsprosessen som er nødvendig for å kunne redusere global oppvarming og klimaendringenes skadevirkninger på natur og samfunn. Det forutsetter at utdanning formes som motkultur og bygger kapasitet til å transformere nåværende idégrunnlag og praksiser. Kritisk refleksjon løftes frem som en sentral kompetanse, men hvordan kan det ta form som konkrete læringserfaringer? I denne artikkelen utforskes fem tekster om refleksjon med spørsmål om hvordan de kan bidra til utdanning av informerte, kritiske og ansvarlige forbrukere. Tekstene har ulike agendaer, men jeg finner en felles grunnstruktur på tvers i hvordan refleksjon beskrives som en spesifikk tankeprosess delt i fire faser. Videre diskuterer jeg hva som skiller refleksjon fra kritisk refleksjon i konteksten utdanning for bærekraftig forbruk. Tekstene om refleksjon har sin styrke på bevisstgjøring om årsaker til og konsekvenser av egen tenkning, men hvordan en kommer fra økt bevissthet til endret praksis er mindre utdypet. Avslutningsvis utforsker jeg hvordan kritisk refleksjon kan forenes med systemorientert design for å skape læringserfaringer som utfordrer elevene til å tenke nytt om forbrukskultur på det personlige og samfunnsmessige plan.

Forfatterbiografi

Eva Lutnæs, Høgskolen i Oslo og Akershus

Institutt for estetiske fag
Fakultet for teknologi, kunst og design

Nedlastinger

Publisert

2015-12-31

Hvordan referere

Lutnæs, E. (2015). Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by