Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!

Forfattere

  • Thurid Vold Høgskolelektor, HiO EST

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1512

Emneord (Nøkkelord):

kunstformidling

Sammendrag

I tre aktuelle bøker skriver forfattere fra pedagogikkens første-divisjon om kunstformidling: Formidling av kunst til barn og unge av Arne Marius Samuelsen, Dialogbasert Undervisning. Kunstmuseet som læringsrom av Olga Dysthe, Nana Bernhardt, Line Enskjønn, og Kunsten å formidle av Alfred Oftedal Telhaug. Anmelderen skriver at alle tre bøkene er gode bidrag til litteraturen om kunstformidling og er unnværlige for alle som underviser barn og unge i skole og museer. Bøkene bør ha en selvsagt plass på litteraturlisten for faglærerstudenter i kunst og håndverk,  almenlærer- og førskolelærer­studenter og museumspedagoger. 

Nedlastinger

Publisert

2015-10-27

Hvordan referere

Vold, T. (2015). Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!. FormAkademisk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1512

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by