Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende

Forfattere

  • Janne Beate Reitan

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1562

Emneord (Nøkkelord):

artikkelbaserte avhandlinger, akademisk ledende, rekruttering, masterstudenter

Sammendrag

Mange av artiklene i FORMakademisk blir ofte lastet ned og sitert. Stipendiater publiserer stadig flere artikler i tidsskriftet for sine artikkelbaserte avhandlinger. Vi tror at FORMakademisk har bidratt til å gjøre artikkelbaserte doktorgrader innen design og designutdanning mulig, og ser dette som en anerkjennelse av FORMakademisk. Vi ønsker å opprettholde og ytterligere styrke vår posisjon som den fremste publiseringskanal for studenter og forskere innen design og designutdanning.
Vi inviterer de mest etablerte forskerne til å publisere i FORMakademisk, men vi ønsker samtidig å bidra til å rekruttere yngre forskere til å publisere i tidsskriftet for å bidra til å videreutvikle forskningsfeltet. I år har vi invitert masterstudenter til å publisere fra sine masteravhandlinger, sammen med sine veiledere. Vi ser dette som viktig for å sikre kvalitet gjennom å bygge en ‘kritisk masse’ innen vårt forskningsfelt. Den første artikkelen som er et resultat av denne invitasjonen, blir publisert i dette nummeret.

Publisert

2015-12-31

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2015). Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende. FormAkademisk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1562

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by