Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for gammeldags leseplikt i grunnskolen

Forfattere

  • Catrine Lie Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Liv Merete Nielsen Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1845

Emneord (Nøkkelord):

Kunst og håndverk, skoleledere, ungdomsskole, fagkompetanse, lærere, faglærere, grunnskolen, leseplikt, undervisningstid, arbeidstid

Sammendrag

En lærer i faget Kunst og håndverk på ungdomstrinnet har mindre tid til for- og etterarbeid enn lærere i andre fag. I denne artikkelen søker vi etter opphavet til denne differensieringen av lærernes arbeidstid og finner det i Lesepliktutvalgets utredning fra 1977.  Der er det imidlertid ingen gode begrunnelser for hvorfor fagene får ulik leseplikt. Ti år senere legger Utvalget til å vurdere undervisningspersonalets fremtidige arbeidssituasjon (UFA-utvalget) beskrivelsene i de enkelte fagplanene til grunn for vurdering av lærernes leseplikt. Selv ikke etter innføringen av L97, der faget Kunst og håndverk fikk tydeligere innhold og lærerne større arbeidsbyrde, ble forskjellene i lærernes tid til for- og etterarbeid endret. Lærere har påpekt skjevheten, men leseplikten har forblitt uendret. Skoleledere har imidlertid gitt uttrykk for at leseplikten er rettferdig. I denne artikkelen drøfter vi hva som kan ligge til grunn for opprettholdelsen av denne gammeldagse leseplikten.

Forfatterbiografier

Catrine Lie, Høgskolen i Oslo og Akershus

vitenskapelig assistent/ lektor

Fakultet for Teknologi, kunst og design

Liv Merete Nielsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor

Fakultet for Teknologi, kunst og design

Nedlastinger

Publisert

2016-12-30

Hvordan referere

Lie, C., & Nielsen, L. M. (2016). Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for gammeldags leseplikt i grunnskolen. FormAkademisk, 9(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1845

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by