Åpen tilgang til vitenskapelig publisering

Forfattere

  • Janne Beate Reitan

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1880

Emneord (Nøkkelord):

Åpen tilgang, leder, FORMakademisk

Sammendrag

Interessen for åpen tilgang – open access – til vitenskapelig publisering er stadig økende, både i Norge og internasjonalt. FORMakademisk har helt fra starten blitt publisert som et digitalt vitenskapelig tidsskrift og var et av de første med open access i Norge. Vi har helt siden starten brukt Open Journal Systems (OJS) som publiseringsprogram. OJS er en del av Public Knowledge Project (PKP), som ble opprettet av canadiske John Willinsky og kretsen rundt han ved Faculty of Education ved University of British Columbia i 1998. Den første versjonen av OJS kom som open source software i 2001. Programmet er gratis å bruke for alle og er en del av en større kollektiv bevegelse, der kunnskap deles. Da FORMakademisk startet i 2008 fikk vi mye hjelp fra tidsskriftet Acta Didactica (u.å) ved Universitetet i Oslo, som hadde startet opp året før oss. De hadde også oversatt programmet til norsk. Vi kunne derfor helt fra starten publisere både på norsk og engelsk. Andre tidsskrift har brukt FORMakademisk som modell og inspirasjonskilde når de har startet opp sine tidsskrift – eller konvertert fra abonnementsbasert trykket tidsskrift til elektronisk open access, blant annet tidsskriftet til Norsk Medieforskerlag. Det er slik bevegelsen rundt PKP fungerer, og fortsetter å vokse, for å gi fri tilgang til forskning. Siden artiklene ligger åpent på nettet, er de også lett tilgjengelige for ikke-forskere. Vi legger også vekt på at språket skal være lett tilgjengelig, sjøl om det holder en høy vitenskapelig kvalitet. Ofte kan det være to sider av samme sak. Vi i redaksjonen ser nå fram til å ta i bruk den nyutviklede OJS 3 i løpet av våren – med mange nye funksjoner og bedre design for brukerne; forfattere, fagfeller, redaktører og lesere.

Ytterligere filer

Publisert

2016-12-21

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2016). Åpen tilgang til vitenskapelig publisering. FormAkademisk, 9(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1880

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by